26-04-10

KIJK ONBESCHROOMD NU HET NOG KAN

caritas

 

 

De dichter vraagt zich af

of deze hemelse gestalten

uit een andere tijd dat mag wel blijken

haar liefhebben,

want zij heet in schilders' naam:

de caritas, dat is de liefde, goede vriend.


De grootste trekt zijn linkerbeentje op

terwijl hij aan haar boezem veinst te slapen.

De kleinste

ontfermt zich over haar caritatieve dij

en 't hemels ding

wijst op haar hart of daaromtrent.


De schilder naar een kardinaal genoemd,

heet nu in kunstenaarskringen

een maniërist met dat gekronkel.


Een aartsbisschop met diezelfde naam

werd na een aanslag op de Medici

op deze dag van 't jaar 1478

aan de gevel van het Vechio-paleis

onbarmhartig opgehangen.


In dat paleis schilderde de naamgenoot

van deze kerkelijke vorsten later

zijn tafereel.


Je kunt wel psalmen dichten zoals David

tot hij Batseba zag vanop het dak en hij haar man

ten oorlog stuurde.


Uit die gemeenschap kwam als tweede kind

de wijze Salomon ter wereld.

 

Oordeel dus niet te vlug.

Maar -maniërist of niet-

wurm je aan Caritas' boezem

voor je op jouw beurt wordt opgehangen.

 

Kijk onbeschroomd nu het nog kan.

Dit zachte licht

is er voor iedereen.

 

betseba

 

 

schilderij: Caritas, Franceso Salviati (1510-1563)

schilderij: Batseba, detail door dezelfde schilder.

18:12

De commentaren zijn gesloten.